Author Archives for cwoadmin

Profiad Caerdydd Ar Waith Jake

May 23, 2022 11:34 am Published by Leave your thoughts

Cafodd Jake ei ddiswyddo ac nid oedd yn gwybod ble i droi. Yn ffodus, gwnaeth gais am rôl dros dro drwy Caerdydd ar Waith. Bu'r tîm yn ei hyfforddi drwy'r broses o sicrhau gwaith, hyd yn oed pan gollodd lawer o obaith.