Profiad Caerdydd Ar Waith Jake

Cafodd Jake ei ddiswyddo ac nid oedd yn gwybod ble i droi. Yn ffodus, gwnaeth gais am rôl dros dro drwy Caerdydd ar Waith. Bu’r tîm yn ei hyfforddi drwy’r broses o sicrhau gwaith, hyd yn oed pan gollodd lawer o obaith.

“Roedd Tîm Caerdydd ar Waith yn wych. Cefais ddau gyfweliad aflwyddiannus cyn dod o hyd i’r lleoliad cywir, fe wnaeth y tîm fy hyfforddi a’m helpu i gynnal fy nghymell a’m hyder cyn i’r cyfle cywir ddod i’r amlwg.”

Mae Jake bellach wedi bod gyda Chyngor Caerdydd ers pum mlynedd a hanner. Dechreuodd fel Cynorthwy-ydd Gweinyddol Dros Dro, cyn gwneud cais llwyddiannus am rôl barhaol, lle mae wedi symud ymlaen hyd yn oed ymhellach.

Mae Jake eisoes wedi argymell Caerdydd ar Waith i rai o’i ffrindiau, ac maent i gyd wedi cael gwaith.

“Mae’r profiad a gefais gyda Caerdydd ar Waith wedi newid fy mywyd. Roeddwn i wedi cael fy diswyddo o’m swydd flaenorol, fe wnaethant helpu i gael fy mywyd yn ôl ar y trywydd iawn. Heb Caerdydd ar Waith does gen i ddim syniad beth fyddwn i wedi’i wneud.”

Dysgwch fwy am ein swyddi gwag presennol yma

Tags:
Cofrestru gyda ni