Profiad Caerdydd Ar Waith Emily

Gadawodd Emily y coleg heb wybod o ddifrif pa sector yr oedd am weithio ynddo ond cafodd ei ffordd i mewn i Rôl Cymorth Busnes drwy rôl dros dro gychwynnol drwy Caerdydd ar Waith, a roddodd iddi’r profiad a’r sgiliau cywir iddi lwyddo mewn gyrfa y mae hi ei heisiau erbyn hyn.

Ar ôl cysylltu â Caerdydd ar Waith anfonodd Emily ei CV ac fe’i gwahoddwyd i gael asesiad ar gyfer sgiliau Saesneg, mathemateg a theleffoni sylfaenol, a basiodd. Nid oedd gan Emily brofiad swyddfa blaenorol, ar ôl gweithio ym maes manwerthu o’r blaen yn unig, felly roedd yn poeni y byddai hyn yn lleihau nifer y cyfleoedd y byddai’n eu cynnig iddi.

“Buan iawn y dysgais nad oedd gennyf ddim i boeni amdano. Cefais wahoddiad i sawl cyfweliad o fewn y ddau fis cyntaf o ymuno a llwyddais yn fy ail ymgais. Roedd y cyfweliad ei hun yn gymharol anffurfiol ac roedd yn braf o’i gymharu â chyfweliadau yr oeddwn wedi’u cael o’r blaen, gan ei fod yn teimlo eu bod am ddod i’m hadnabod fel unigolyn yn hytrach na chanolbwyntio ar fy mhrofiad yn y gorffennol yn unig.”

Cynigiwyd rôl dros dro i Emily fel Swyddog Cymorth i Gwsmeriaid yn y tîm Grantiau i’r Anabl am 3 mis ond roedd yn ddigon ffodus i’w hymestyn bob 3 mis tan 2 flynedd yn ddiweddarach pan ddaeth swydd barhaol i fyny yn yr un tîm y gwnaeth gais llwyddiannus amdano.

“Fe wnes i wir fwynhau’r rôl ei hun ac ni allwn fod wedi gweithio gyda thîm gwell, ac roedd y profiad a gefais wrth adrodd, rheoli prosiectau, gwasanaethau cwsmeriaid a systemau rheoli cyllid fel SAP yn amhrisiadwy.”

Ar ôl gweithio yn y swydd am bedair blynedd, cododd cyfle secondiad dwy flynedd o fewn yr un sector ar radd uwch ar gyfer Swyddog Cymorth Busnes a sicrhawyd gan Emily. Dywed na fyddai hyn wedi bod yn bosibl heb y profiad a gafodd yn ystod ei chyfnod yn rôl gychwynnol y Swyddog Cymorth i Gwsmeriaid.

“Byddwn yn argymell Caerdydd ar Waith yn fawr i eraill. P’un a yw’r cyfle cyntaf a gynigir i chi am dri mis neu ddwy flynedd, mae’r profiad y byddwch yn ei gael yn hynod fuddiol ac mae’n siŵr y bydd yn helpu i’ch symud ymlaen o ran cyfleoedd y Cyngor yn y dyfodol ac yn fy achos i bydd yn fy helpu i sylweddoli’r hyn yr wyf wir eisiau ei wneud!”

Tags:
Cofrestru gyda ni