Swyddi Gweinyddol Dros Dro gyda Chyngor Caerdydd

Amdanom ni

Mae Caerdydd ar Waith yn asiantaeth gyflogaeth sy’n canolbwyntio ar gynnig rolau gweinyddol a chlercaidd dros dro yng Nghyngor Caerdydd.

Rydyn ni’n paru recriwtiaid â chyfleoedd addas ac yn cynnig contractau byrdymor sy’n rhoi cyfle i chi ddechrau a rhoi hwb i’ch gyrfa.

Cyfleoedd a phrofiad

Ein nod yw rhoi cyfle i geiswyr gwaith a’r rhai sy’n newid eu gyrfa ennill y sgiliau, y profiad a’r wybodaeth a fydd yn eu helpu i symud ymlaen at gyflogaeth gynaliadwy mewn sector sy’n addas iddynt.

Newyddion a diweddariadau

  • All
  • Astudiaeth Achos
  • Cyngor

Diwrnod ym Mywyd Hyfforddai Cyngor i Mewn i Waith

Helo, Sam ydw i. Dw i newydd ddechrau gweithio fel Hyfforddai Cyngor i Mewn i Waith.

Dod o hyd i’ch Swydd Nesaf

Ydych chi’n barod i gymryd y cam nesaf tuag at gyflogaeth ond yn ansicr sut i ddechrau arni?

Gwneud eich hun yn fwy cyflogadwy

Dysgwch sut y gallwch gynyddu eich cyflogadwyedd a gwneud eich hun yn amlwg yn ystod y broses ymgeisio.