Swyddi Gweinyddol Dros Dro gyda Chyngor Caerdydd

Amdanom ni

Mae Caerdydd ar Waith yn asiantaeth gyflogaeth sy’n canolbwyntio ar gynnig rolau gweinyddol a chlercaidd dros dro yng Nghyngor Caerdydd.

Rydyn ni’n paru recriwtiaid â chyfleoedd addas ac yn cynnig contractau byrdymor sy’n rhoi cyfle i chi ddechrau a rhoi hwb i’ch gyrfa.

Cyfleoedd a phrofiad

Ein nod yw rhoi cyfle i geiswyr gwaith a’r rhai sy’n newid eu gyrfa ennill y sgiliau, y profiad a’r wybodaeth a fydd yn eu helpu i symud ymlaen at gyflogaeth gynaliadwy mewn sector sy’n addas iddynt.

Swyddi gwag

Dim swyddi gwag wedi’u rhestru

Cofrestrwch gyda ni i gael gwybod mwy.

Newyddion a diweddariadau

  • All
  • Astudiaeth Achos
  • Cyngor

Profiad Caerdydd Ar Waith Jake

Cafodd Jake ei ddiswyddo ac nid oedd yn gwybod ble i droi. Yn ffodus, gwnaeth gais am rôl dros dro drwy Caerdydd ar Waith. Bu’r tîm yn ei hyfforddi drwy’r broses o sicrhau gwaith, hyd yn oed pan gollodd lawer o obaith.

Profiad Caerdydd ar Waith Shakil

Daeth Shakil o hyd i sawl swydd amrywiol drwy Caerdydd ar Waith, pob un ohonynt yn rhoi’r offer a’r offer iddo a sgiliau i gymhwyso’n llwyddiannus ac ennill swydd barhaol gyda Chyngor Caerdydd.

Profiad Caerdydd Ar Waith Emily

Gadawodd Emily y coleg heb wybod o ddifrif pa sector yr oedd am weithio ynddo ond cafodd ei ffordd i mewn i Rôl Cymorth Busnes drwy rôl dros dro

Profiad Caerdydd Ar Waith Martin

Pan na lwyddodd Martin i sicrhau’r rôl gyntaf y gwnaeth gais amdani drwy Caerdydd ar Waith, cafodd ei annog gan aelod o’r tîm i roi cynnig arall.

Fy mhrofiad Caerdydd ar Waith

Mae Jennifer wedi bod yn gweithio i Gyngor Caerdydd ers 6 blynedd, ar ôl ymuno â Caerdydd ar Waith ar gyfer rôl dros dro yn 2016. Roedd proses Caerdydd ar Waith yn gyflym ac yn hawdd i Jennifer gan ei bod wedi gweithio i Gaerdydd ar Waith 10 mlynedd ynghynt, felly yn syml iawn, diweddarodd ei manylion a rhoi gwybod i’r tîm ei bod ar gael i weithio. Ym mis Ionawr 2016 ymunodd â thîm bach yng Nghanolfan Addysg Parc… View Article

Profiad Caerdydd Ar Waith Kate

Cwrdd â Kate, a ymunodd â Chaerdydd Ar Waith am leoliad 3 mis a naeth arwain at rôl barhaol.

Profiad Caerdydd Ar Waith Tom

Dewch i gwrdd â Tom, daeth drwy Caerdydd ar Waith i ddod o hyd i swydd y mae’n ei charu.

Diwrnod ym Mywyd Hyfforddai Cyngor i Mewn i Waith

Helo, Sam ydw i. Dw i newydd ddechrau gweithio fel Hyfforddai Cyngor i Mewn i Waith.

Dod o hyd i’ch Swydd Nesaf

Ydych chi’n barod i gymryd y cam nesaf tuag at gyflogaeth ond yn ansicr sut i ddechrau arni?

Gwneud eich hun yn fwy cyflogadwy

Dysgwch sut y gallwch gynyddu eich cyflogadwyedd a gwneud eich hun yn amlwg yn ystod y broses ymgeisio.