Swyddi Gweinyddol Dros Dro gyda Chyngor Caerdydd

Amdanom ni

Mae Caerdydd ar Waith yn asiantaeth gyflogaeth sy’n canolbwyntio ar gynnig rolau gweinyddol a chlercaidd dros dro yng Nghyngor Caerdydd.

Rydyn ni’n paru recriwtiaid â chyfleoedd addas ac yn cynnig contractau byrdymor sy’n rhoi cyfle i chi ddechrau a rhoi hwb i’ch gyrfa.

Cyfleoedd a phrofiad

Ein nod yw rhoi cyfle i geiswyr gwaith a’r rhai sy’n newid eu gyrfa ennill y sgiliau, y profiad a’r wybodaeth a fydd yn eu helpu i symud ymlaen at gyflogaeth gynaliadwy mewn sector sy’n addas iddynt.

Newyddion a diweddariadau

  • All
  • Astudiaeth Achos
  • Cyngor

Fy mhrofiad Caerdydd ar Waith

Mae Jennifer wedi bod yn gweithio i Gyngor Caerdydd ers 6 blynedd, ar ôl ymuno â Caerdydd ar Waith ar gyfer rôl dros dro yn 2016. Roedd proses Caerdydd ar Waith yn gyflym ac yn hawdd i Jennifer gan ei bod wedi gweithio i Gaerdydd ar Waith 10 mlynedd ynghynt, felly yn syml iawn, diweddarodd ei manylion a rhoi gwybod i’r tîm ei bod ar gael i weithio. Ym mis Ionawr 2016 ymunodd â thîm bach yng Nghanolfan Addysg Parc… View Article

Fy mhrofiad Caerdydd Ar Waith

Pan symudodd Kate i Gaerdydd ac roedd yn chwilio am waith, gwnaeth gais am leoliad 3 mis gyda Caerdydd ar Waith. Arweiniodd hynny at rôl 2 flynedd ac yna i swydd barhaol lle mae Kate bellach yn gweithio mewn swydd y mae’n dweud sy’n hanfodol. “Dywedodd ffrind wrthyf am Caerdydd ar Waith pan symudais i Gaerdydd am y tro cyntaf gan eu bod hwythau hefyd wedi mynd drwy’r broses ac rwyf mor falch eu bod wedi gwneud hynny. Gall fod… View Article

Fy mhrofiad Caerdydd Ar Waith

Dewch i gwrdd â Tom, daeth drwy Caerdydd ar Waith i ddod o hyd i swydd y mae’n ei charu. Cofrestrodd Tom drwy’r wefan ac yna fe’i gwahoddwyd i gymryd prawf sgiliau syml mewn gwasanaeth cwsmeriaid, rhifedd a llythrennedd. Meddai, “Roedd y staff yn hynod groesawgar mewn amgylchedd hamddenol.  O fewn ychydig ddyddiau, cefais wahoddiadau i gyfweliadau ar gyfer nifer o rolau ar draws y Cyngor.” Y rôl dros dro gyntaf a sicrhaodd oedd un weinyddol o fewn yr adran… View Article

Diwrnod ym Mywyd Hyfforddai Cyngor i Mewn i Waith

Helo, Sam ydw i. Dw i newydd ddechrau gweithio fel Hyfforddai Cyngor i Mewn i Waith.

Dod o hyd i’ch Swydd Nesaf

Ydych chi’n barod i gymryd y cam nesaf tuag at gyflogaeth ond yn ansicr sut i ddechrau arni?

Gwneud eich hun yn fwy cyflogadwy

Dysgwch sut y gallwch gynyddu eich cyflogadwyedd a gwneud eich hun yn amlwg yn ystod y broses ymgeisio.