Swyddi Gwag

Ymgynghorydd Dyledion

Mae gan Caerdydd ar Waith gyfle newydd cyffrous i ddod yn Ymgynghorydd Dyledion gyda’n Tîm Cyngor Ariannol wedi’i leoli yn Hyb y Llyfrgell Ganolog.

Disgrifiad Swydd/Manyleb y Person  – Ymgynghorydd Dyledion

Ffurflen Gais – Ffurflen Gais

Sylwer, er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y swydd wag hon rhaid i chi gael eich ardystio gan IMA (Sefydliad yr Ymgynghorwyr Ariannol) a bod â phrofiad o ddarparu cyngor ar ddyledion.

I wneud cais, mae angen ffurflen gais Caerdydd ar Waith wedi’i chwblhau arnom a CV cyfredol wedi’i anfon i CaerdyddarWaith@caerdydd.gov.uk.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cyfle hwn, cysylltwch â ni yn caerdyddarwaith@caerdydd.gov.uk.

Caiff y CVs eu didoli, a bydd unrhyw un sy’n llwyddiannus ar y cam hwnnw’n cael ei wahodd i gyfweliad â’r Tîm Cyngor Ariannol dros Microsoft Teams.

Ymgynghorydd Dyledion

Mae hon yn swydd Gradd 6 (£13.21 yr awr). 37 awr per wythnos am 3 mis gyda'r posibilrwydd o estyniad.
Cofrestru gyda ni