Swyddi Gwag

Uwch Weithiwr Cymorth

Ar hyn o bryd mae Caerdydd ar Waith yn recriwtio ar gyfer Uwch Weithwyr Cymorth gyda Gwasanaethau Oedolion Cyngor Caerdydd.


Mae’r Uwch Weithiwr Cymorth yn gyfrifol am:

  • reoli tenantiaethau â chymorth,
  • cynnal a datblygu gofal i unigolion sydd ag anableddau dysgu yn eu cartrefi eu hunain, a chyfrannu ato, a
  • rhoi’r lefelau o gymorth sydd eu hangen gyda thasgau hunangymorth i roi cyfleoedd iddynt ddysgu’r sgiliau hyn er mwyn sicrhau mwy o annibyniaeth.

Darllenwch y Disgrifiad Swydd a Manyleb Person cyn gwneud cais am y rôl hon.

I wneud cais, cwblhewch ffurflen gais, ysgrifennwch lythyr eglurhaol yn amlinellu sut rydych yn bodloni’r gofynion yn y Fanyleb Person a’u hanfon, ynghyd â CV cyfredol, dros e-bost i caerdyddarwaith@caerdydd.gov.uk â’r pennawd ‘Cais Uwch Weithiwr Cymorth’.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cyfle hwn, cysylltwch â ni yn caerdyddarwaith@caerdydd.gov.uk.

Byddwn yn adolygu’r ceisiadau a’r llythyrau eglurhaol, ac yn gwahodd ymgeiswyr llwyddiannus i gyfweliad dros Microsoft Teams.

Uwch Weithiwr Cymorth

Swydd Gradd 6 - £13.21 yr awr 3 mis gyda'r posibilrwydd o estyniad. Swydd lawn-amser yw hon ond gellir hefyd ystyried rhan-amser (18.5 +) fesul achos.
Cofrestru gyda ni