Swyddi Gwag

Swyddog Trwyddedu

Mae cyfle cyffrous ar gael i ymuno ar tîm Rhentu Doeth Cymru fel Swyddog Trwyddedu.

Bydd y Swyddog Trwyddedu’n gyfrifol am ddeall, cefnogi a chynghori landlordiaid, asiantau a thenantiaid a chwmnïau hyfforddi, a fydd yn gwneud ymholiadau am Rhentu Doeth Cymru (cynllun cofrestru a thrwyddedu landlordiaid cenedlaethol) trwy sianeli mynediad lluosog.

Bydd y Swyddog Trwyddedu hefyd yn gyfrifol am ddatrys lefel uchel o alwadau ac ymholiadau a phrosesu ceisiadau cofrestru a thrwyddedu.

Darllenwch y disgrifiad swydd yn ofalus cyn gwneud cais.

I wneud cais, anfonwch e-bost at CardiffWorks@cardiff.gov.uk gyda’ch enw llawn a’r pennawd e-bost “Swyddog Trwyddedu”. Yna byddwn yn rhoi dolen i chi i’n ffurflen gais ar-lein.

Swyddog Trwyddedu

Grade 4 - £10.21 yr awr. Amser Llaw, 37 awr yr wythnos. Hyd at 3 mis gyda phosibilrwydd o estyniad.
Cofrestru gyda ni