Swyddi Gwag

Swyddog Cyfathrebu – Ailgylchu

Rôl swyddog cyfathrebu ailgylchu yw bod yn ‘llais’ i wasanaeth ailgylchu a gwastraff Caerdydd.

Mae hyn yn cynnwys siarad â thrigolion, grwpiau cymunedol, ysgolion drwy amrywiaeth o sesiynau cnocio ar ddrysau ac allgymorth cymunedol.

Bydd eich sgyrsiau’n cynnwys cyflwyno gwastraff yn gywir, manteision ailgylchu, sut i leihau gwastraff ac ati.

Byddwch hefyd yn helpu i ddarparu data allweddol, i ddatblygu strategaeth wastraff Caerdydd. Bydd hyn yn cynnwys cwblhau arolygon wyneb yn wyneb, monitro ar y strydoedd ac ymchwil desg.

Darllenwch y Disgrifiad Swydd i gael rhagor o wybodaeth.

I wneud cais, cysylltwch â ‘CardiffWorks@cardiff.gov.uk’ gyda’ch enw llawn, e-bost a ‘Swyddog Cyfathrebu – Ailgylchu’ yn y teitl e-bost i dderbyn dolen i lenwi ein ffurflen gais ar-lein.

Swyddog Cyfathrebu – Ailgylchu

Mae hon yn swydd Gradd 4 (£10.21 yr awr). Amser Llawn, 37 awr yr wythnos.
Cofrestru gyda ni