Swyddi Gwag

Hyfforddwr Cynghori a Budd-daliadau

Mae gan Gaerdydd ar Waith gyfle newydd cyffrous i ymuno â Thîm Cynghori a Budd-daliadau’r Cyngor fel Hyfforddwr.

Darllenwch y Disgrifiad Swydd/Manyleb y Person cyn wnued gais.

Disgrifiad Swydd/Manyleb y Person – Hyfforddwr

Ffurflen Gais – Ffurflen Gais

I wneud cais, mae angen ffurflen gais Caerdydd ar Waith wedi’i chwblhau arnom (sydd i’w gweld yma) a CV cyfredol wedi’i anfon i CaerdyddarWaith@caerdydd.gov.uk.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl hwn, cysylltwch â ni drwy e-bostio caerdyddarwaith@caerdydd.gov.uk.

Bydd sifft gychwynnol yn cael ei gwneud yn seiliedig ar y CV, ac os byddwch yn llwyddiannus yn y cylch hwn, cewch eich gwahodd i gyfweliad â’r Tîm Cynghori a Budd-daliadau dros Microsoft Teams.

Hyfforddwr Cynghori a Budd-daliadau

Swydd Gradd 6 (£13.21 yr awr) Llawn amser (37 awr y wythnos) am 3 mis gyda'r posibilrwydd o estyniad
Cofrestru gyda ni