Swyddi Gwag

Hyfforddai Gweithredu Lleol Gradd 3

Gweler y disgrifiad swydd sydd wedi ei atodi. Rhaid i ymgeiswyr allu gyrru. I wneud cais, cyflwynwch ffurflen gais Caerdydd ar Waith wedi ei chwblhau, ynghyd â CV cyfredol i caerdyddarwaith@caerdydd.gov.uk gyda’r pennawd ‘Cais Hyfforddai Gweithredu lleol’. Mae’r swydd hon yn destun gwiriad gan y GDG.

Hyfforddai Gweithredu Lleol Gradd 3

Tags:
Cofrestru gyda ni