Swyddi Gwag

Cynorthwy-ydd Digartrefedd

Mae Caerdydd  Ar Waith ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer dwy rôl gyffrous yn y Ganolfan Ddewisiadau Tai.

Fel Cynorthwy-ydd Digartrefedd, byddwch yn gyfrifol am gynorthwyo’r Ganolfan Ddewisiadau Tai i gynnig gwasanaeth cynhwysfawr i’r rheiny sydd yn ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref.

Darllenwch y disgrifiad swydd am fwy o wybodaeth.

I wneud cais, cysylltwch â caerdyddarwaith@caerdydd.gov.uk gyda’ch enw llawn, e-bost a ‘Cynorthwy-ydd Digartrefedd’ ym mhwnc y yr e-bost er mwyn derbyn dolen i gwblhau ein ffurflen gais ar-lein.

Cynorthwy-ydd Digartrefedd

Gradd 4 - £10.21 y/a Amser-llawn, 37 awr yr wythnos. Hyd at 3 mis gyda phosibilrwydd ymestyn.
Cofrestru gyda ni