Swyddi Gwag

Gweithiwr Cymorth

Mae swyddi dros dro wedi codi ar gyfer Gweithwyr Cymorth yn yr adran Byw â Chymorth Mewnol i oedolion ag anabledd dysgu sy’n byw yn y gymuned.

Mae’r tîm Byw â Chymorth Mewnol yn gweithio gyda 27 o unigolion ar draws 11 cynllun yng Nghaerdydd, y nod yw cynyddu eu hannibyniaeth a chyfleoedd, cefnogi unigolion i gyflawni eu canlyniadau dyddiol a mwynhau bywydau pwrpasol, ystyrlon a llawn boddhad.

Byddwch yn gyfrifol am gynnal, datblygu a chyfrannu at ofalu a chefnogi oedolion ag anableddau dysgu sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain yn y gymuned.  Bydd hyn yn cynnwys galluogi unigolion i gynnal eu tenantiaethau a mwynhau bywydau llawn a boddhaus y mae eu potensial yn cael ei nodi a’i wireddu.

Mae profiad o weithio mewn ffordd sy’n canolbwyntio ar y person, sy’n hyrwyddo potensial pobl ag anableddau dysgu yn hanfodol.

Darllenwch Disgrifiad Swydd a Manyleb Y Person cyn gwneud cais.

I wneud cais, cysylltwch â ‘CardiffWorks@cardiff.gov.uk gyda’ch enw llawn, e-bost a ‘Gweithiwr Cymorth’ yn y teitl e-bost i dderbyn dolen i lenwi ein ffurflen gais ar-lein.

Gweithiwr Cymorth

Gradd 5 - £11.27 yr awr Amser llawn a rhan amser ar gael.
Cofrestru gyda ni