Swyddi Gwag

Gofalwr Cartref

Mae cyfle newydd cyffrous ar gael yn gweithio fel Gofalwr Cartref. Gweler y disgrifiad swydd wedi’i atodi isod am fwy o wybodaeth.

  • Dros 18 oed
  • Gyrrwr gyda mynediad i’w gerbyd ei hun gydag Yswiriant Dosbarth Busnes
  • Awydd gwneud gwahaniaeth i fywydau unigolion sydd angen gofal, cymorth a chymorth
  • Rôl i’w chynnwys – gofal personol, paratoi prydau bwyd, cymorth gyda phob agwedd ar fywyd bob dydd
  • Dim angen profiad blaenorol
  • Hyfforddiant llawn a chymorth parhaus
  • Y gyfradd gychwynnol fesul awr yw £10.21 yr awr ynghyd â lwfans milltiroedd
  • Y gallu i weithio amrywiaeth o shifftiau, dyddiau’r wythnos, gyda’r nos ac ar benwythnosau mewn shifftiau sy’n amrywio o 7am i 10pm

I wneud cais, cysylltwch â’r Llinell Gyngor ar 02920 871071 neu e-bostiwch hybcynghori@caerdydd.gov.uk.

Gofalwr Cartref

Tags:
Cofrestru gyda ni