Swyddi Gwag

Glanheuwr/wraig Statig Gradd 1

Gweler y disgrifiad swydd sydd wedi ei atodi. Bydd ymgeiswyr wedi eu lleoli mewn hosteli ar draws y ddinas. I wneud cais, cyflwynwch ffurflen gais Caerdydd ar Waith, ynghyd â CV cyfredol i caerdyddarwaith@caerdydd.gov.uk gyda’pennawd ‘Cais Glanheuwr/wraig Statig’. Mae’r swydd hon yn destun gwiriad gan y GDG.

Glanheuwr/wraig Statig Gradd 1

Tags: ,
Cofrestru gyda ni