Swyddi Gwag

Cynorthwy-ydd Digartrefedd

Ar hyn o bryd mae CaerdyddArWaith yn recriwtio ar gyfer dwy rôl gyffrous yn y Ganolfan Dewisiadau Tai.

Fel Cynorthwy-ydd Digartrefedd, byddech yn gyfrifol am gynorthwyo’r Ganolfan Dewisiadau Tai i ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr i’r bobl sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

Darllenwch y disgrifiad swydd i gael rhagor o wybodaeth.

I wneud cais, dychwelwch ffurflen gais Caerdydd Ar Waith ynghyd â CV cyfredol i Caerdyddarwaith@caerdydd.gov.uk. Yna caiff CVau eu didoli a bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu gwahodd i gyfweliad Teams.

Cynorthwy-ydd Digartrefedd

Gradd 4 - £10.21 yr awr Amser Llaw, 37 awr yr wythnos. Hyd at 3 mis gyda'r posibilrwydd o estyniad.
Cofrestru gyda ni