Swyddi Gwag

Cynorthwy-ydd Datrysiadau Tai

Ar hyn o bryd mae CaerdyddArWaith yn recriwtio ar gyfer dwy rôl gyffrous yn y Ganolfan Dewisiadau Tai.

Fel Cynorthwy-ydd Datrysiadau Tai byddech yn rhoi cymorth i’r Gwasanaeth Datrysiadau Tai sy’n cynnig cymorth pwrpasol a phroffesiynol i landlordiaid a thenantiaid yn y sector rhent preifat.

Darllenwch y disgrifiad swydd i gael rhagor o wybodaeth.

I wneud cais, dychwelwch ffurflen gais Caerdydd Ar Waith ynghyd â CV cyfredol i Caerdyddarwaith@caerdydd.gov.uk. Yna caiff CVau eu didoli a bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu gwahodd i gyfweliad Teams.

Cynorthwy-ydd Datrysiadau Tai

Gradd 4 - £10.21 yr awr. Amser llawn, 37 awr yr wythnos. Hyd at 3 mis gyda'r posibilrwydd o estyniad.
Cofrestru gyda ni