Swyddi Gwag

Cynghorydd Helpu Teuluoedd

Mae cyfle cyffrous ar gael i weithio yn y Gwasanaeth Tai a Chymunedau yn y tîm Cymorth Cynnar fel Cynghorydd Helpu Teuluoedd.

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y rôl hon, RHAID i chi fodloni’r meini prawf canlynol: RHAID bod gennych drwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio. RHAID bod ar gael i weithio gyda’r hwyr ac ar benwythnosau er mwyn galluogi teuluoedd nad ydynt yn gallu cael mynediad i wasanaethau cymorth yn ystod y dydd i wneud hynny.

Rydym yn chwilio am nifer o unigolion i ymuno â’r tîm o fis Ionawr 2021.

I wneud cais, cyflwynwch ffurflen gais Caerdydd ar Waith wedi ei chwblhau, ynghyd â CV cyfredol i caerdyddarwaith@caerdydd.gov.uk gyda’r pennawd ‘Cynghorydd Helpu Teuluoedd’.

Gradd Cyflog: 6 (13.21 fesul awr)

Oriau: 37 yr wythnos, bydd sifftiau’n seiliedig ar rota a gallant amrywio

Cynghorydd Helpu Teuluoedd

Tags: , ,
Cofrestru gyda ni